Google Logo

Copyright en disclaimer


Copyright

De auteursrechten van alle tekst- en beeldmateriaal in deze website zijn wettelijk beschermd en berusten bij Elpee Gehele of gedeeltelijke overname, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Elpee Het enige waarvoor geen toestemming vooraf nodig is, is het aanbrengen van een als zodanig herkenbare link naar de site van Elpee

Disclaimer

Deze website heeft een informatief karakter. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Elpee streeft ernaar, correcte en actuele informatie te bieden op deze website. Elpee kan echter niet de garantie bieden dat de informatie altijd compleet, foutloos en actueel is. Elpee sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe en indirecte schade, voortvloeiend uit, of verband houdend met het gebruik van deze website.

Elpee draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt.